zadanie nr 17

17. Chodnik do szkoły w Dretyniu - 3 etap


Lokalizacja

Dretyń

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na remoncie dalszej części chodnika od drogi krajowej w kierunku szkoły (około 200 mb). W ramach remontu zostanie wymieniona stara nawierzchnia na nową z kostki betonowej.

Termin realizacji

rok 2018