Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Tursku

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego "- zakup książek do biblioteki

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Plac sportowo-rekreacyjny w Wałdowie

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika w ciągu drogi gminnej przy nowym markecie w Dretyniu

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

START SPORT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont alei głównej na cmentarzu w Miastku (od strony wejścia głównego)

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Kontynuacja remontu drogi gminnej - dojazd do cmentarza parafialnego w Wałdowie

Koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

START PROGRESS PROJECT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Ogrodzenie boiska wsi Dolsko

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 644 (droga betonowa) w Dretyniu

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych na terenie Gminy MIastko

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja pracowni komputerowej

Szacunkowy koszt: 31 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

START PROGRESS PROJECT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczne wejście do Szkoły Podstawowej nr 2

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Chodnik do szkoły w Dretyniu - 3 etap

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tursko

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Multimedialna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

Poprzedni zadanie
Następny zadanie