Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 10

10. Remont chodnika w ciągu drogi gminnej przy nowym markecie w Dretyniu


Lokalizacja

Dretyń, działka nr 169

Skrócony opis

Zadanie ma polegać na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową w nowych obrzeżach betonowych o długości ok. 125 metrów i szerokości 1,5 metra.

Opis zadania

Zadanie ma polegać na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową w nowych obrzeżach betonowych o długości ok. 125 metrów i szerokości 1,5 metra.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Istniejąca nawierzchnia chodnika jest w bardzo złym stanie. Liczne nierówności zarośnięte trawą utrudniają bezpieczne korzystanie z ciągu pieszego. Remont chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na zwiększony ruch pojazdów przy nowo powstałym markecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowa5 000 zł
2roboty budowlane45 000 zł
Łącznie: 50 000 zł