Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 11

11. START SPORT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko


Lokalizacja

Kompleks boisk sportowych w Miastku przy ul. Sportowej.

Skrócony opis

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Miastko uczestniczącej w sekcjach piłki nożnej MKS Start Miastko. Głównym założeniem projektu jest kompleksowa poprawa warunków treningowych poprzez zakup sprzętu treningowo-sportowego do realizacji zajęć sportowych. W ramach treningów w sekcjach dziecięcych i młodzieżowych w roku kalendarzowym 2019 uczestniczyło około 120 osób w siedmiu sekcj.

Opis zadania

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Miastko uczestniczącej w sekcjach piłki nożnej MKS Start Miastko. Głównym założeniem projektu jest kompleksowa poprawa warunków treningowych poprzez zakup sprzętu treningowo-sportowego do realizacji zajęć sportowych. W ramach treningów w sekcjach dziecięcych i młodzieżowych w roku kalendarzowym 2019 uczestniczyło około 120 osób w siedmiu sekcjach. W czasie realizacji zadania w 2020 roku przewiduje się wzrost uczestników zajęć. Ponadto zakup wyposażenia sportowego dla zawodników ma służyć integracji społecznej dzieci i wyrównywać szanse ich rozwoju fizycznego przez sport. Ponadto Będzie promował Gminę Miastko na zewnątrz podczas udziału zawodników klubu w rozgrywkach sportowych.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie aktywności i efektywności działań klubu i rozwój sportu dzieci i młodzieży od grup przedszkolnych i szkolnych. Motywowanie poprzez stworzenie odpowiednio atrakcyjnych warunków szkolenia będzie alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym służyć ma przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Działania te mają przynieść integrację społeczną dzieci i młodzieży oraz wpłynąć na wyrównywanie szans poprzez sport jakim jest piłka nożna. Wzbogacona w ten sposób oferta ma stworzyć jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych oraz poprawie kondycji zdrowia młodego pokolenia mieszkańców Naszej Gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Piłki terningowe15 000 zł
2Piłki meczowe4 000 zł
3Stroje meczowe12 000 zł
4Ubiór treningowy8 700 zł
5Maty do ćwiczeń400 zł
6Znaczniki piłkarskie1 200 zł
7Zestawy koordynacyjne3 700 zł
8Brami piłkarskie5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł