Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 19

19. Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych na terenie Gminy MIastko


Lokalizacja

Miastko - plac Jana Pawła II, działka 104/5

Skrócony opis

Realizacja zadania obejmuje modernizację figury i miejsca wokół na terenie gminy, poprzez czyszczenie, uzupełnienie i odtworzenie ubytków, zabezpieczenie, malowanie, wykonanie nowych tablic, napisów, krzyży, ogrodzeń, rekultywacje terenu, oświetlenie i dojście.

Opis zadania

Realizacja zadania obejmuje modernizację figury i miejsca wokół na terenie gminy, poprzez czyszczenie, uzupełnienie i odtworzenie ubytków, zabezpieczenie, malowanie, wykonanie nowych tablic, napisów, krzyży, ogrodzeń, rekultywacje terenu, oświetlenie i dojście.

Termin realizacji

01.01.-31.12.2019

Uzasadnienie realizacji zadania

Miejsca realizacji zadania to nie tylko miejsca określone jako sakralne, ale również jako historyczno-kulturalne. Miejsca otwarte dla osób z zewnątrz, turystów, badaczy historii, naukowców, osób świeckich w celu zapoznania się z historią i tradycją tych ziem. Niektóre obiekty wymagają modernizacji, są zaniedbane. Aby przywrócić im blask potrzebne są prace, które zapobiegną ich niszczeniu. Prace te przywrócą spójny styl i wygląd miejsc historycznych, promując region pod względem tożsamości. Poprawią również wizerunek miejsc, stając się tym samym stylową wizytówką miasta.