zadanie nr 6

6. "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego "- zakup książek do biblioteki


Zdjęcie do projektu "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego "- zakup książek do biblioteki

Lokalizacja

Biblioteka Publiczna w Miastku, ul. Dworcowa 29, 77-200 Miastko, nr działki ewidencyjnej  43/5, 43/6

Skrócony opis

Projekt dotyczy zakupu książek do Biblioteki Publicznej w Miastku.Głównym celem jest wzbogacenie księgozbioru w nowości wydawnicze i uatrakcyjnienie oferty czytelniczej biblioteki dla mieszkańców gminy Miastko.

Opis zadania

Projekt "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego" dotyczy zakupu książek do Biblioteki Publicznej w Miastku. Głównym celem zakupu nowości wydawniczych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotece poprzez wzbogacenie i odnowienie księgozbioru, kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników zwiększając ofertę dla użytkowników biblioteki. Pozyskane środki finansowe, zostaną przeznaczone na zakup wydawnictw z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz z literatury popularnonaukowej, tym samym zwiększając atrakcyjność oferty czytelniczej we wszystkich grupach wiekowych czytelników gminy Miastko. Dużą grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby, których nie stać na zakup książek, a nie wyobrażają sobie bez nich życia. Często książka to jedyne zetknięcie się z kulturą. Biblioteka obsługuje także najmłodszych mieszkańców i to właśnie tu kształtują swój gust czytelniczy poprzez dobór odpowiedniej lektury (książki mądre i wartościowe pod względem treści). Bibliotekarze wszelkimi sposobami starają się pozyskać nowe książki (dary od czytelników, wydawnictw i sponsorów), ale to nigdy nie zaspokajało i nadal nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Problemem jest brak wystarczających środków na zakup nowości książkowych w ilości satysfakcjonującej czytelnika. Dlatego też mieszkańcy gminy będą aktywnie współuczestniczyć w wyborze nowości wydawniczych do biblioteki. Od lutego do listopada 2020 roku, drogą elektroniczną, telefoniczną, listowną lub bezpośrednią, będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na książki (dezyderaty) w bibliotece. Pracownicy na podstawie zgłoszeń opracują listę zamówień i zakupią pożądaną przez mieszkańców literaturę. Zakupione książki zostaną wciągnięte na księgą inwentarzowych biblioteki.O dostępności książek czytelnicy będą regularnie informowani.

Termin realizacji

15.02.2020 do 31.11.2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Zakup nowości wzbogaci i uatrakcyjni ofertę czytelniczą biblioteki. Pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie ze standardami jakich oczekuje się od współczesnych bibliotek.Wzbogacenie księgozbioru zwiększy atrakcyjność biblioteki z punktu widzenia obecnych,jak i nowych czytelników,co przełoży się na wzrost czytelnictwa. Z uwagi na uniwersalny charakter biblioteki, szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież, zachęcając ich do korzystania z bogactwa literatury niosącej nieocenione wartości ogólnoludzkie, etyczne, moralne. Biblioteka podejmuje również działania mające na celu realizację potrzeb czytelniczych osób starszych, schorowanych, którym potrzebne są pozycje z dużym drukiem z uwagi na problemy ze wzrokiem.Środki finansowe jakimi dysponuje biblioteka nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb czytelniczych,w związku z czym ogromną pomocą i wsparciem byłby dodatkowy zakup nowości wydawniczych pokryty ze środków w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Miastku 50 000 zł

Załączniki