Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 14

14. Remont alei głównej na cmentarzu w Miastku (od strony wejścia głównego)


Lokalizacja

Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 118/6

Skrócony opis

Zgłoszone zadanie polegałoby na wymianie istniejącej nawierzchni ciągu komunikacyjnego na kostkę betonową, zaczynając od bramy wjazdowej dalej główna aleją cmentarza w kierunku kaplicy na długości ok 100 metrów bieżących.

Opis zadania

Zgłoszone zadanie polegałoby na wymianie istniejącej nawierzchni ciągu komunikacyjnego na kostkę betonową, zaczynając od bramy wjazdowej dalej główna aleją cmentarza w kierunku kaplicy na długości ok 100 metrów bieżących.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

W chwili obecnej na terenie głównego ciągu biegnącego przez cmentarz komunalny brak jest jednolitej nawierzchni. Częściowo ułożone są płyty jombo, częściowo kamienie a na części w ogóle brak jest utwardzenia nawierzchni. Uwzględniając ułożenie terenu wskazane jest wykonanie drogi głównej przez teren cmentarza o szerokości co najmniej trzech metrów.
Wpływa na to wiek mieszkańców odwiedzających najczęściej groby oraz fakt że cmentarz jest miejscem często uczęszczanym przez osoby spoza Miastka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja techniczna5 000 zł
2roboty budowlane45 000 zł
Łącznie: 50 000 zł