Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 12

12. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku


Lokalizacja

działka numer 34/24 obręb 83/5 Miastko

Skrócony opis

Zadanie polega na zagospodarowaniu placu rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Opis zadania

Zadanie polega na zagospodarowaniu placu rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci, dostawienie ławek, ogrodzenie boiska do piłki nożnej oraz podłączenie instalacji elektrycznej.

Termin realizacji

01.01.-31.12.2019

Uzasadnienie realizacji zadania

Plac zabaw i boisko na ul. Konstytucji 3 Maja jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rodziny z dziećmi. Co roku odbywają się tam festyny i eventy organizowane przez zarząd osiedla. Przyłączenie instalacji elektrycznej ułatwiłoby organizację festynów osiedlowych. Doposażenie placu zabaw, poprawa nawierzchni boiska i ogrodzenie uatrakcyjni plac rekreacyjny.