zadanie nr 17

17. Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 644 (droga betonowa) w Dretyniu


Lokalizacja

Droga betonowa w centrum Dretynia.

Skrócony opis

W ramach zadania przewiduje się montaż oświetlenia ulicznego przy drodze betonowej w Dretyniu.

Opis zadania

W ramach zadania przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego przy drodze betonowej w Dretyniu.
W celu wykonania zadania, niezbędnym będzie wykonanie dokumentacji technicznej.

Termin realizacji

rok 2019

Uzasadnienie realizacji zadania

Drogi przy których brakuje punktów oświetleniowych są miejscami intensywnie uczęszczanymi przez mieszkańców. W porach wieczornych,  a w szczególności w okresie jesienno-zimowym jest tam ciemno. Stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Drogi prowadzą z każdej części sołectwa do cmentarza, z osiedla bloków do kapliczki oraz siłowni w parku.