zadanie nr 9

9. Plac sportowo-rekreacyjny w Wałdowie


Lokalizacja

Wałdowo, dz. nr 232

Skrócony opis

Głównym założeniem zadania to rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego. Realizacja projektu obejmuje:
- doposażenie placu zabaw m.in. w zestawy zabawowe, tablicę z regulaminem, ławeczki;
- zestawy lub elementy urządzeń do ćwiczeń fitness - tzw. siłownia zewnętrzna;
- montaż monitoringu zewnętrznego.

Opis zadania

Głównym założeniem zadania to rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego. Realizacja projektu obejmuje:
- doposażenie placu zabaw m.in. w zestawy zabawowe, tablicę z regulaminem, ławeczki;
- zestawy lub elementy urządzeń do ćwiczeń fitness - tzw. siłownia zewnętrzna;
- montaż monitoringu zewnętrznego.
Urządzenia zabawowe wykonane z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego i malowanego. Wszystkie montowane urządzenia posiadają odpowiedni atest.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Działka nr 232 w miejscowości Wałdowo jest terenem ogólnodostępnym, niezamieszkałym, oddalonym od centrum wsi, ale atrakcyjnym turystycznie. Realizacja zadania ułatwi mieszkańcom spędzać  wolny czas w sposób ciekawy i aktywny. Przyczyni się przede wszystkim do rozwoju fizycznego dzieci jak również osób dorosłych, wpłynie na poprawę atrakcyjności i promocji miejscowości oraz Gminy Miastko, ze względu na dużą ilość turystów na tym terenie.  
Wykonanie zadania ma na celu przeciwdziałać negatywnym zjawiskom typowym dla małej społeczności wiejskiej m.in.: brak więzi społecznych, apatii, zapobieganie patologii i braku zaangażowania na rzecz dobra wsi, poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej, wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zamontowany monitoring zewnętrzny pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa korzystających z zamontowanych atrakcji oraz zminimalizuje wandalizm, dewastację terenu i jego doposażenie.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup i montaż urządzeń na plac zabaw23 449,64 zł
2montaż urządzeń fitness22 324,50 zł
3montaż monitoringu4 225,86 zł
Łącznie: 50 000 zł