zadanie nr 4

4. Kontynuacja remontu drogi gminnej - dojazd do cmentarza parafialnego w Wałdowie


Lokalizacja

działka numer 163/12 i 165/3 obręb ewidencyjny Wałdowo

Skrócony opis

Zadanie polega na remoncie nawierzchni drogi gminnej na nawierzchnię z kostki Polbruk na odcinku 70 m, stanowiącej dojazd do cmentarza parafialnego w Wałdowie.

Opis zadania

Zadanie polega na remoncie nawierzchni drogi gminnej na nawierzchnię z kostki Polbruk na odcinku 70 m i szerokości 3m.

Termin realizacji

01.01-31.12.2019

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja zadania,polegająca na wymianie nawierzchni drogi gminnej na na nawierzchnię z kostki Polbruk ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym poprawę dostępności komunikacyjnej cmentarza parafialnego w Wałdowie.

Decyzją Komisji zwiększono wartość zadania