Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 14

14. Ogrodzenie boiska wsi Dolsko


Lokalizacja

Dolsko

Skrócony opis

Ogrodzenie boiska we wsi Dolsko.

Opis zadania

Ogrodzenie boiska we wsi Dolsko  poprzez zakup i montaż bramy dwuskrzydłowej, paneli ogrodzeniowych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Termin realizacji

01.01.-31.12.2019

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem zadania jest ogrodzenie boiska i poprawienie tym samym bezpieczeństwa osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży tam przebywających jak i zabezpieczenie terenu przed niszczeniem przez zwierzynę leśną.