zadanie nr 3

3. Unowocześnienie jednostki oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Żabna i okolic przez zakup materiału ratowniczego i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP -Żabno


Lokalizacja

Numer Działki  93/2
Żabno 16
Województwo Pomorskie
lokalizacja GPS N 54°6'20.106"  E 17°7'56.7732"

Skrócony opis

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Żabna i okolic , za pomocą zakupionego sprzętu ratowniczego i ochrony indywidualnej w czasie akcji .

Opis zadania

Modernizacja i unowocześnienie przez zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony i wyposażenia indywidualnego ratowników. Spełniają  normy EN ISO 13688:2013 , EN 469 : 2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2 ,Xr2 ,Y2 , Z2) EN 1149:2005 Posiada świadectwo CNBOP.   Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń miejscowych ,organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych , wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych .Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych .
W skład zapotrzebowania wchodzą : Hełmy , odzież specjalistyczna , narzędzia ratownicze takie jak zabezpieczenia poduszek airbag podpory itd... oraz sprzęt sanitarny.

Termin realizacji

30.12.2020 r.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem nadrzędnym projektu jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo strażaków ratowników OSP Żabno.  Projekt powstał z myślą o mieszkańcach Żabna i okolic .Doposażenie jednostki spowoduje zwiększenie jej możliwości ,a tym samym lepszą kooperacją z innymi jednostkami.Projekt ma też na celu wykorzystać szansę na dofinansowanie tej jednostki .Mając na uwadze , że obecnie używany sprzęt (odzież) będący w dyspozycji jednostki OSP jest wyeksploatowany i nie zabezpiecza użytkowników realnie uzasadniony i konieczny jest zakup  nowego sprzętu dla potrzeb właściwej ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego .Nadmieniam także ,że poprzez realizację tego zadania zostanie zwiększony potencjał bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zapewniona ochrona mieszkańców i okolic , którzy będą się czuć bezpiecznej wiedząc że ratownicy dysponują sprzętem nowszej generacji dobrej jakości oraz że nie będzie go brakowało. PODSUMOWUJĄC JEST TO INWESTYCJA W NAS SAMYCH.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1HEŁMY GALLET F1 XF9 000 zł
2NOSZE RATUNKOWE FIRMA ECO1 627 zł
3SPODNIE Z WKŁADKĄ DLA PILARZA DR.PIL-S 276 zł
4ZABEZPIECZENIE NA AIRBAG PASAŻERA1 700 zł
5ZABEZPIECZENIE AIRBAG OD STRONY KIEROWCY1 300 zł
6ZESTAW KOMPLETNY PSP-R14 989,88 zł
7NÓZ GLASMASTER ZESTAW ZE ZBIJAKIEM 1 996 zł
8latarka ADALT L-5 POWER AKUMULATOR ŁADOWARKA3 579 zł
9Ubranie specjalne BALLYCLARE XENON BASIC17 268 zł
10PRALKO-SUSZARKA Hotpoint-Ariston AQD1070D 49 EU/B1 899 zł
11NARZĘDZIA RATOWNICZE HOLIGAN PARATECH1 239 zł
12RĘKAWICE POŻARNICZE HOLIK EXTREME2 228,76 zł
13SZAFKA STRAŻACKA STRN 400/32 447,70 zł
Łącznie: 49 550,34 zł

Załączniki