zadanie nr 15

15. SKWER PRZYJAŹNI - miejsce wypoczynkowo-rekreacyjno-kulturalne dla Seniora w lasu przy ul. Piłsudskiego i Konopnickiej w Miastku


Lokalizacja

działki nr 203 i 204/2 w Miastku przy ul. Piłsudskiego i Konopnickiej

Skrócony opis

Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacyjno-kulturalnego z głównym przeznaczeniem dla seniorów.
Teren wykorzystujący dotychczasowe walory przyrodnicze na skraju miasta, ale wśród osiedli mieszkaniowych, pozwalający w ciszy, spokoju i w atmosferze zielonej przestrzeni oddychać czystym powietrzem. Miejsce stwarzałoby możliwość spotkań, integracji oraz wyciszenia irelaksu

Opis zadania

Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacyjno-kulturalnego z głównym przeznaczeniem dla seniorów.
Teren wykorzystujący dotychczasowe walory przyrodnicze na skraju miasta, ale wśród osiedli mieszkaniowych, pozwalający w ciszy, spokoju i w atmosferze zielonej przestrzeni oddychać czystym powietrzem. Miejsce stwarzałoby możliwość spotkań, integracji oraz wyciszenia i relaksu.
Oaza, enklawa dla innej formy spędzania wolnego czasu, np. przy książce, kawie, dobrej grze planszowej lub słuchaniu śpiewu ptaków i szumu drzew.
Przewidywany zakres prac: wytyczenie miejsca w obrębie ok 100m2 w kształcie koła, stworzenie ścieżki/ścieżek szutrowych, postawienie ławek, leżaków, stołu okrągłego stale przymocowanych do podłoża, zadaszenie lub altana, nasadzenie krzewów, roślinności - forma ogrodu miejskiego, stworzenie tablicy pamiątkowej, historycznej lub tematycznej ze zdjęciami i opisem raz nazwą skweru i rokiem założenia, oświetlenie lampą oraz inne formy architektury.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Miejsce na skraju miasta ale między dużym skupiskiem mieszkańców, tzw. bloki, osiedla mieszkaniowe, między którymi znajduje się lasek z piękną przyrodą i walorami służącymi do wypoczynku i spotkań -głównie seniorów. Na osiedlu znajduje się nowe boisko dla dzieci i młodzieży, a brak jest miejsca dla seniorów, które zaspokajałoby potrzebę tej grupy społecznej. Integracja, wypoczynek, miejsce na inną formę spędzania czasu, również w ciszy, na łonie natury z możliwością stworzenia mini parku miejskiego. Projekt przyczyni się do stworzenia nowego miejsca dla seniorów w tej części miasta w formie skweru do celów wypoczynkowych, integracyjnych, miejsca spędzania wspólnego, wolnego czasu dla coraz większej liczby osób starszych. W przyszłości możliwość poszerzenia skweru lub stwarzanie obok miejsc o innym stylu i tematyce.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1ścieżki szutrowe20 000 zł
2ławki, leżaki, stół, mała architektura10 000 zł
3altana, zadaszenie, wiata9 000 zł
4tablice2 000 zł
5oświetlenie 3 000 zł
6krzewy, roślinność2 000 zł
7dokumentacja projektowa4 000 zł
Łącznie: 50 000 zł