zadanie nr 16

16. Remont drogi w miejscowości Pasieka w kierunku jeziora Studzieniczno


Lokalizacja

Pasieka, działka nr 347/3

Skrócony opis

Zgłaszane zadanie będzieobejmowało wymianę nawierzchni drogi z nawierzchni szutrowej na nawierzchnię betonową na odcinku około 150 metrów bieżących i szerokości około 3 metrów. W celu wykonania zadania przewiduje się podjęcie prac polegających na korytowaniu odcinka drogi oraz ułożeniu warstwy betonu o grubości około 15 cm. Wymianę nawierzchni przewiduje się odcinku od bloków Starego Nadleśnictwa.

Opis zadania

Zgłaszane zadanie będzie obejmowało wymianę nawierzchni drogi z nawierzchni szutrowej na nawierzchnię betonową na odcinku około 150 metrów bieżących i szerokości około 3 metrów. W celu wykonania zadania przewiduje się podjęcie prac polegających na korytowaniu odcinka drogi oraz ułożeniu warstwy betonu o grubości około 15 cm. Wymianę nawierzchni przewiduje się odcinku od bloków Starego Nadleśnictwa w kierunku jeziora Studzieniczno.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Zgłaszana droga prowadzi bezpośrednio do jeziora Studzieniczno oraz do szlaku Zbója Rummela, który jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Gminy Miastko. Każdego dnia ze wskazanej drogi korzystają okoliczni mieszkańcy oraz turyści. Wskazana droga po każdych opadach deszczu jest "dziurawa" i wymaga ciągłych remontów, natomiast w okresach suchych po każdorazowym przemieszczaniu się pojazdów nad drogą unosi się kurz. Realizacja zadania w znacznych sposób poprawi estetykę drogi, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po niej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja projektowa4 000 zł
2Korytowanie drogi4 000 zł
3Ułożenie warstwy betonu42 000 zł
Łącznie: 50 000 zł