zadanie nr 12

12. Rewitalizacja terenu wokół samolotu przy ulicy Długiej w Miastku


Lokalizacja

Miastku, ul. Długa

Skrócony opis

Zadanie polega na rewitalizacji terenu wokół samolotu przy ulicy Długiej poprzez ułożenie polbruku, wytyczenia ścieżki szutrowej, ustawieniu ławek, koszy i nasadzeniu krzewów.

Opis zadania

Zadanie polega na rewitalizacji terenu wokół samolotu przy ulicy Długiej poprzez ułożenie polbruku, wytyczenia ścieżki szutrowej, ustawieniu ławek, koszy i nasadzeniu krzewów.

Termin realizacji

kwiecień-październik 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt uatrakcyjni teren wokół pomnika samolotu w Miastku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Polbruk30 000 zł
2Polbruk 6 600 zł
3Ławki2 000 zł
4Krzewy1 000 zł
5Kosz400 zł
6ścieżka szutrowa8 000 zł
7dokumentacja2 000 zł
Łącznie: 50 000 zł