zadanie nr 13

13. Historyczne Miastko. Tablice ze starymi zdjęciami miasta


Lokalizacja

Miastko:
- ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr 260
- ul. Plac Jana Pawła II, dz. nr 104/5
- ul. Gen. Wybickiego, dz. nr 238/2
- ul. Gen. Maczka, dz. nr 75/8
- ul. Armii Krajowej , dz. nr 261/3 i 273
- ul. Szewska, dz nr 92/3
- ul. Bolesława Chrobrego, dz. nr 378/1
-ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 421/6
-ul. Długa, dz. nr 235
- ul. Fabryczna, dz. nr 61
- Parka Miejski, dz. nr 56/2

Skrócony opis

Zadanie polega na ustawieniu 12 tablic ze zdjęciami i widokówkami przedwojennego Miastka w kilku punktach miasta.

Opis zadania

Zadanie polega na ustawieniu 12 tablic ze zdjęciami i widokówkami przedwojennego Miastka w kilku punktach miasta.

Termin realizacji

maj-wrzesień 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt uatrakcyjni turystycznie miasto. Zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli obejrzeć jak Miastko zmieniło się na przestrzeni lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup i montaż 12 tablic40 000 zł
2dokumentacja10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł