zadanie nr 19

19. Remont sali wiejskiej w Głodowie


Lokalizacja

Głodowo 12, dz. nr 78/5

Skrócony opis

W ramach projektu przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowej posadzki wraz z ułożeniem płytek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Opis zadania

W ramach projektu przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowej posadzki wraz z ułożeniem płytek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Obecny stan budynku świetlicy wymaga poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania sali przez społeczność. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi zwiększeni aktywności przy organizacji zabaw integracyjnych, spotkań z okazji dnia dziecka itp. Remont wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa 4 000 zł
2posadzki35 000 zł
3stolarka okienna i drzwiowa6 000 zł
4instalacja elektryczna5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł