zadanie nr 18

18. Robotyka i programowanie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku


Lokalizacja

Miastko, ul. Kujawska 1

Skrócony opis

Głównym założeniem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej w nowy sprzęt komputerowy, drukarkę 3D oraz interaktywne roboty z tabletami do nauki robotyki i programowania. Będą one służyły realizacji podstawy programowej MEN na miarę XXI wieku. Pozwoli to na stworzenie innowacyjnego zaplecza edukacyjnego, a tym samym uatrakcyjnienie procesu edukacji uczniów, podniesienie efektywności nauczania.

Opis zadania

Głównym założeniem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej w nowy sprzęt komputerowy, drukarkę 3D oraz interaktywne roboty z tabletami do nauki robotyki i programowania. Będą one służyły realizacji podstawy programowej MEN na miarę XXI wieku. Pozwoli to na stworzenie innowacyjnego zaplecza edukacyjnego, a tym samym uatrakcyjnienie procesu edukacji uczniów, podniesienie efektywności nauczania.

Termin realizacji

01.01.2020-31.08.2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Komputery, tablety - to nieodłączny element współczesnego dziecka, nie muszą jednak służyć tylko do gier czy oglądania filmów, ale również do programowania. Programowanie to umiejętność, która staje się nieodzowna - uczy logicznego i kreatywnego myślenia czy konsekwentnego dążenia do celu. Elementy programowania są włączane zgodnie z podstawą programową do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji, m.in. e. wczesnoszkolnej, matematyki, fizyki, zajęć językowych czy artystycznych. Wykorzystanie robota Photona EDU pozwoli na kreowanie sytuacji systematycznie wspierających mechanizmy uczenia się, wyzwalając radość i budząc ciekawość poznawczą. Nauka odbywa się poprzez eksplorowanie oraz doświadczenia. Zakup sprzętu komputerowego pozwoli usprawnić realizację treści podstawy programowej. Obecny sprzęt komputerowy w pracowni informatycznej nie spełnia wymaganych parametrów do instalacji nowego oprogramowania i wymaga zmodernizowani.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Komputery27 500 zł
2Klawiatury750 zł
3logitech1 000 zł
4Monitory4 000 zł
5Photon EDU3 200 zł
6Tablet5 600 zł
7Magic Dongle80 zł
8Mata edukacyjna do Photona200 zł
9Drukarka 3D7 670 zł
Łącznie: 50 000 zł