zadanie nr 8

8. Plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z całej gminy przy SP-3- Miastko


Lokalizacja

Miastko, ul. Wrzosowa 1, dz. nr 520 i 81/2

Skrócony opis

Głównym celem zadania jest wyposażenie boiska przy szkole SP-3 - w Miastku w elementy placu zabaw dla najmłodszych dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej dla młodzieży  oraz osób dorosłych. Szkoła jest w trakcie przekształcania z gimnazjum w szkołę podstawową w związku z czym istnieje potrzeba wyposażenia boiska w elementy dla dzieci najmłodszych. Dodatkowo teren jest ogólnodostępny.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest wyposażenie boiska przy szkole SP-3 - w Miastku w elementy placu zabaw dla najmłodszych dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej dla młodzieży  oraz osób dorosłych. Szkoła jest w trakcie przekształcania z gimnazjum w szkołę podstawową w związku z czym istnieje potrzeba wyposażenia boiska w elementy dla dzieci najmłodszych. Dodatkowo teren jest ogólnodostępny.
Elementy placu : piramida, pajacyk, motyl, podciąg, drążek do podciągania, huśtawka z dwoma siedziskami, huśtawka wagowa, zjeżdżalnia.

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja zadania odpowiada na problem związany z brakiem takiego miejsca przy szkole. Szkoła jest w trakcie przekształcania z gimnazjum w szkołę podstawową w związku z czym istnieje potrzeba wyposażenia boiska w elementy dla dzieci najmłodszych. Dodatkowo teren jest ogólnodostępny dla wszystkich osób korzystających. realizacja zadania zapewni również potrzeby społeczności lokalnej związane z uprawianiem rekreacji na świeżym powietrzu. Elementy siłowni zewnętrznej służyły będą również osobom starszym, które często korzystają z bieżni przy szkole. Starsza młodzież będzie wykorzystywała elementy podczas zajęć wychowania fizycznego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Piramida18 700 zł
2Pajacyk4 300 zł
3Motyl4 900 zł
4Podciąg4 750 zł
5drążek do pociągania2 750 zł
6Huśtawka z dwoma siedziskami2 650 zł
7Huśtawka wagowa1 750 zł
8Zjeżdżalnia7 200 zł
9Dokumentacja3 000 zł
Łącznie: 50 000 zł