zadanie nr 17

17. Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Przęsinie


Lokalizacja

Przęsin, działka nr 84/2

Skrócony opis

Głównym założeniem zadania jest budowa siłowni plenerowej w ramach zagospodarowania placu sportowo - rekreacyjnego w Przęsinie. Realizacja projektu obejmuje:
- zapewnienie bezpiecznej nawierzchni placu.,
- montaż zestawów lub elementów urządzeń do ćwiczeń fitness - tzw. siłownia plenerowa,
montaż urządzeń małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stojak na rowery)

Opis zadania

Głównym założeniem zadania jest budowa siłowni plenerowej w ramach zagospodarowania placu sportowo - rekreacyjnego w Przęsinie. Realizacja projektu obejmuje:
- zapewnienie bezpiecznej nawierzchni placu.,
- montaż zestawów lub elementów urządzeń do ćwiczeń fitness - tzw. siłownia plenerowa,
montaż urządzeń małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stojak na rowery)

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Budowa siłowni plenerowej zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej. Proponowana budowa siłowni plenerowej pod chmurką byłaby dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej.
W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej i ograniczonym kontakcie interpersonalnym budowa plenerowej siłowni jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych bez względu na stopień sprawności fizycznej. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalna potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem i czasem zacieśniania więzi osobowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1urządzenia siłowni zewnętrznej39 000 zł
2dokumentacja projektowa3 000 zł
3Nawierzchnia bezpieczna3 000 zł
4Mała architektura5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł