zadanie nr 4

4. Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury w SP1


Lokalizacja

Miastko, ul. B. Chrobrego 7, Szkoła Podstawowa nr 1

Skrócony opis

Zakup i montaż na wylewce betonowej elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury

Opis zadania

Zakup i montaż na wylewce betonowej elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury.

Termin realizacji

lipiec-sierpień 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja zadania pozwoli na bezpłatne korzystanie na świeżym powietrzu  z możliwości wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych przez młodzież, całe rodziny a nawet emerytów. Urozmaici dodatkowo ofertę szkoły o możliwości ćwiczenia gry w ping-ponga czy szachy na świezym powietrzu nie tylko w czasie przerw w zajęciach ale również po ich zakończeniu.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Betonowy stół do ping-ponga8 600 zł
2betonowy stół do gry w piłkarzyki5 700 zł
3betonowy stół do gry w szachy7 200 zł
4Orbitrek3 600 zł
5Wioślarz3 400 zł
6Stepper3 600 zł
7Narciarz4 000 zł
8Jeździec3 900 zł
9Montaż elementów10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł