zadanie nr 2

2. Remont części drogi gminnej wraz z montażem oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w m. Piaszczyna


Lokalizacja

Piaszczyna, działka nr 27/14

Skrócony opis

Remont cz. drogi polegający na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz zamontowanie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym. Remont dotyczy odcinka drogi o długości około 60 metr ów i szerokości około 4,5 metrów..

Opis zadania

Remont cz. drogi polegający na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz zamontowanie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym. Remont dotyczy odcinka drogi o długości około 60 metr ów i szerokości około 4,5 metrów..

Termin realizacji

rok 2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Wskazana droga jest w złym stanie technicznym. Posiada liczne ubytki i spękania. Jest intensywnie użytkowana głównie przez mieszkańców bloków nr 40 i 41. Stanowi drogę dojazdową do posesji, garaży oraz budynków gospodarczych. Zamontowanie oświetlenia dodatkowo poprawi bezpieczeństwo i widoczność dla kierowców i przechodniów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa5 000 zł
2remont drogi 42 000 zł
3montaż oprawy oświetleniowej3 000 zł
Łącznie: 50 000 zł