zadanie nr 1

1. Wymiana ogrodzenia na systemie 3D z podmurówką terenu Szkoły Podstawowej w Świerznie


Lokalizacja

Świerzno 4, działka nr 83/1, Szkoła Podstawowa w Świerznie

Skrócony opis

Głównym założeniem zadania jest wymiana części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Świerznie na systemie 3D z podmurówką. Działania podjęte przy realizacji tego zadania to: sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót; rozbiórka starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia w systemie 3D; montaż bram wjazdowych, przesuwnych i furtki w systemie 3D.

Opis zadania

Głównym założeniem zadania jest wymiana części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Świerznie na systemie 3D z podmurówką. Działania podjęte przy realizacji tego zadania to: sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót; rozbiórka starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia w systemie 3D; montaż bram wjazdowych, przesuwnych i furtki w systemie 3D, wywóz gruzu, skarpowanie i podsypywanie podmurówki betonowej i plantowanie ziemi.

Termin realizacji

01.07.2020-31.08.2020

Uzasadnienie realizacji zadania

Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Świerznie, to ogrodzenie długości 455 metrów z czego 323 m to ogrodzenie składające się z siatki umocowanej na wbetonowanych słupkach metalowych. Natomiast 132m to siatka na betonowej podmurówce, dwie bramy wjazdowe i furtka istniejące od 1965r.
Ogrodzenie o długości 323m zostało na przestrzeni lat istnienia szkoły wymienione na nowe. Część ogrodzenia z podmurówką ze względu na duże koszty wymiany na nową, była tylko restaurowana. W związku z tym jest ona w złym stanie technicznym i aby poprawić bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły wymiana tego ogrodzenia jest niezbędna. Realizacja tego zadania służyć będzie całej społeczności lokalnej i z pewnością poprawi również wygląd estetyczny naszej placówki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszorys inwestorski1 230 zł
2Rozbiórka starego ogrodzenia i przygotowanie terenu4 714 zł
3montaż nowego ogrodzenia30 252 zł
4wywóz gruzu2 400 zł
5skarpowanie i podsypywanie podmurówki485 zł
6montaż bram wjazdowych przesuwnych i furtki 10 919 zł
Łącznie: 50 000 zł