1 Remont nawierzchni chodnika na Osiedlu Niepodległości

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni chodnika o długości 165 m.b i szerokości 2 metrów od ul. Koszalińskiej do budynku Kotłowni osiedlowej. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki betonowej.

2 Modernizacja pracowni komputerowej

Koszt: 31 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja pracowni komputerowej poprzez zakup 10 zestawów komputerowych oraz jednego zestawu nauczycielskiego. Ponadto w ramach projektu zostanie zmodernizowana sieć komputerowa.

3 Cyfrowe przedszkole dla naszych dzieci

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wyposażenie 6 sal przedszkolnych w zestawy interaktywne, laptopy do obsługi tablic oraz głośniki. Wyposażenie gabinetu logopedycznego w laptop, drukarkę, mikrofon i głośniki. Wdrożenie oraz konfiguracja sieci Wi-Fi.

4 Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej działka nr 70 obręb Kamnica

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania zostanie zniwelowany teren oraz ułożony starobruk na powierzchni około 250 m2. Dodatkowo planuje się wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtkami i bramą oraz zakup ławostołów.

5 Remont nawierzchni chodnika przy wejściu do klatki schodowej w budynku Nr 4 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku

Koszt: 20 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Realizacja zadania przewiduje wymianę starej nawierzchni przed wejściem do bloku. Nowa nawierzchnia o pow. ok. 100 m2 ma zostać wykonana w nawierzchni z kostki betonowej.

6 Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania zostanie zmodernizowany teren rekreacyjny poprzez: montaż 2 punktów świetlnych, niwelację terenu, zabudowę koszy do koszykówki, utwardzenie terenu terenu około 1.500m2, zakup i montaż 4 urządzeń do ćwiczeń oraz montaż 6 ławek.

7 Utworzenie oazy zieleni

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Podniesienie wyglądu estetycznego zielonej przestrzeni poprzez: Posadzenie żywopłotu z tui, wykonanie ścieżek o nawierzchni szutrowej o pow. ok. 400m2, zakup i montaż 8 ławek, 10 koszy na śmieci, nasadzenie 4 pergoli oraz róż i krzewów. Ponadto na wejściu od strony ul. Konopnickiej wykonana zostanie tablica edukacyjno-informacyjna.

8 Rozbudowa i doposażenie Placu Sensorycznego przy Świetlicy Wiejskiej w Świerzenku

Koszt: 42 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie obejmuje: wymianę starego ogrodzenia. Odnowienie żywopłotu, utworzenie centrum placu sensorycznego (ławki wraz z pachnącymi roślinami)m zakup donic i nasadzenie ziół, zakup luster zniekształcających i kręciołków ogrodowych, zakup dzwonków do cymbałek leśnych, zakup tablic ogrodowych, zakup i montaż betonowego stołu z szachami, zakup tabliczek opisujących rośliny znajdujące się w ogrodzie.

9 Remont chodnika przy ul. Fabrycznej

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie obejmuje wymianę starej nawierzchni chodnika na nową z kostki betonowej.

10 START PROGRESS PROJECT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Głównym założeniem projektu jest poprawa warunków treningowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu treningowo-rekreacyjno-sportowego, m.in.:piłki treningowe, piłki meczowe, karimaty, stroje piłkarskie, bramki, gumy do szybkości, taśmy szybkościowe, gumy wzmacniające, tyczki łukowe, dyski pompowane,płotki, worki na piłki, znaczniki treningowe , talerze treningowe, bramki bazooka, drabinki koord.

11 Remont drogi w Miłocicach

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi w technologii betonowej na odcinku o długości 115 mb i szerokości 3m.

12 Utwardzenie drogi gminnej strukturą betonową wraz z budową słupa oświetleniowego na drodze gminnej

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie polegało na: remoncie nawierzchni drogi i wykonanie nowej w technologii betonowej (długość 67mb, szerokość 4,5m), montażu słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi.;

13 Modernizacja i renowacja miejsca kultu figury Pana Jezusa oraz schodów przed figurką Matki Bożej Fatimskiej przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku

Koszt: 49 900 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania wykonana zostanie renowacja Figury Chrystusa oraz postumentu, wymiana ogrodzenia oraz rekultywacja terenu. Ponadto zmodernizowane zostaną schody od strony wschodniej przy figurce Matki Bożej Fatimskiej poprzez zdjęcie bloków kamiennych, usunięciu i uzupełnieniu podłoża, wykonania izolacji, wylanie fundamentów oraz następnie ułożenie starych bloków kamiennych i wymiana poręczy

14 Przebudowa drogi osiedlowej w m. Trzcinno

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania zostanie przebudowana droga osiedlowa. Przebudowa obejmie wymianę nawierzchni z szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Długość drogi ok. 100m2, szerokość drogi 3m.

15 Bezpieczne wejście do Szkoły Podstawowej nr 2

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Głównym założeniem projektu jest wymiana drzwi wejściowych (2 sztuki) oraz podestu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły. Działania które zostaną wykonane to: wymiana starych drzwi na nowe otwierane automatycznie, rozbiórka obecnego podestu, wykonanie antypoślizgowego podjazdu z system odprowadzającym wodę, zakup i montaż wycieraczek przed drzwiami wejściowymi.

16 Modernizacja boiska do piłki plażowej

Koszt: 38 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie polegało na modernizacji boiska do piłki plażowej poprzez budowę piłkołapu o wysokości 3m i długości ok. 54mb oraz zakupie i montażu 8 szt. ławek.

17 Chodnik do szkoły w Dretyniu - 3 etap

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie polegało na remoncie dalszej części chodnika od drogi krajowej w kierunku szkoły (około 200 mb). W ramach remontu zostanie wymieniona stara nawierzchnia na nową z kostki betonowej.

18 Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tursko

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie polegało na kontynuacji remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tursko (roboty instalacyjne, wykonanie podłoża i posadzek)

19 Multimedialna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Koszt: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie polegało na zakupie sprzętu multimedialnego dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku. Zakupiony sprzęt to: tablice interaktywne - 6szt.; zestawy komputerowe - 13szt.; projektory multimedialne - 13szt., drukarki kolorowe - 6 szt.

20 Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania zakupionych zostanie 15 laptopów, 10 rzutników multimedialnych oraz 2 dotykowe tablice interaktywne w technologii podczerwieni.

21 Od przedszkola do siatkówki

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Głównym założeniem projektu jest poprawa warunków treningowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu treningowo-rekreacyjno-sportowego do realizacji zajęć sportowych takiego jak: piłki siatkowe mini, piłki siatkowe, nakolanniki, stroje meczowe, siatki, dresy, koszulki treningowe, torby turniejowe, getry siatkarskie, punktatory, spodenki treningowe, topy plażowe.

22 Rozbudowa i wyposażenie Tymczasowego Punktu Opieki nad Zwierzętami

Koszt: 49 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zadanie obejmuje budowę trzech wolno stojących kojców dla psów oraz budowę ciepłych boksów w budynku wraz z zapleczem dromerskim oraz pomieszczeniem socjalizacyjno-terapeutycznym dla psów. Dodatkowo zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt typu: wanna dromerska, stół dromerski, suszarka stacjonarna, kabina do suszenia, szelki do wyciągarki, wyciągarka, pufy obite skajem , kojec dla szczeniąt itp.

×